StarTransfer logo party bus

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om uw reis zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang om de vertrek- en/of aankomsttijd zo nauwkeurig mogelijk door te geven, er moet namelijk rekening gehouden worden met diverse bijkomstigheden ivm de planning. Eventuele wijzigingen kunt u altijd overleggen met ons kantoor.

StarTransfer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade ontstaan door vertragingen tijdens uw reis. Als huurder wordt u geacht de huisregels te kennen en worden  u en uw reisgenoten hier nogmaals op gewezen.

Tevens is het niet toegestaan om meerdere passagiers als opgegeven mee te nemen tijdens de reis. Er zijn zitplaatsen voor maximaal 40 personen, passagiers die tijdens de reis lopen of staan doen dit op eigen risico en kunnen StarTransfer niet aansprakelijk stellen bij ongevallen.

StarTransfer conformeert aan de algemene voorwaarden van het Koninklijk Nederlands vervoer en kunt u hier inzien.

LEVERINGSVOORWAARDEN: Klik hier

HUISREGELS:

1. StarTransfer draagt zorg voor de veiligheid van haar passagiers en medeweggebruikers, derhalve er misbruik gemaakt wordt van noodhendels van dakluiken of deuren dan leidt dit onherroepelijk tot het staken van de reis. Derhalve kan de veiligheid niet meer gegarandeerd worden. Er staat een Boete op van €390,- en ook eventuele aanvullende boetes worden dan ook verhaald op de hoofdboeker. Ook de kosten van het herstellen van de noodluiken worden op de hoofdboeker verhaald.

2. StarTransfer heeft een voldoende diversiteit aan gekoelde dranken aan boord. Deze dranken zijn nimmer in de prijs inbegrepen en de genuttigde dranken moeten aan het eind van de reis voldaan worden. Zelf meegebrachte eet- en drinkwaren worden niet getolereerd. Specifieke wensen kunnen altijd van tevoren besproken worden in de offerte.

3. StarTransfer heeft tijdens de reis een algeheel Rookverbod, ook in het toilet. Indien er toch wordt gerookt kan dit leiden tot verwijdering van de bus of zelf het staken van de algehele reis.

4. StarTransfer stelt de huurder/contactpersoon aansprakelijk indien er iets vernield dan wel beklad wordt tijdens de reis. Dit geldt voor zowel het in- als het exterieur. Het braken in de bus telt hierin mee. er staat een boete op van €150.- En de kosten van het reinigen van het interieur zullen op de hoofdboeker verhaald worden.

5. StarTransfer stelt tevens de huurder/contactpersoon aansprakelijk als er met opzet etens- of drinkwaren gegooid of gespoten wordt. Ook hier zullen de kosten van het reinigen van het interieur verhaald worden op de hoofdboeker.

6. StarTransfer verbiedt het staan op meubilair, evenals het naar buiten steken van lichaamsdelen tijdens de reis. Tijdens de rit zijn alle passagiers verplicht om te blijven zitten op de zitplaatsen en gebruik van de veiligheidsgordels toe te passen. Mocht dit niet worden opgevolgd zal StarTransfer nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade.

7. StarTransfer staat huisdieren niet toe.

8. StarTransfer is niet aansprakelijk voor mogelijke gehoor- en/of oogletsel. De rit geschiedt geheel op eigen risico.

9. StarTransfer heeft te allen tijde het recht om passagiers te verwijderen van de bus indien zij zich niet aan de huisregels houden of als zij zich agressief gedragen.

10. De medewerkers van StarTransfer zullen tijdens de rit toezien dat deze regels worden nageleefd. Zij zijn ook bevoegd om de rit per direct te beëindigen zonder teruggave van de betaalde kosten voor de boeking.